نکات بسیاری در استفاده و خرید روسری و شال وجود دارد. در این مطلب به برخی از این نکات می پردازیم.